Aparatura psychologiczna
Aparat typu „Krzyżowy” jest wykorzystywany w badaniach operatorów wózków widłowych i sprzętu ciężkiego, uzupełniająco w badaniach kierowców a także innych badaniach z zakresu psychologii pracy.Pomiar aparatem ma na celu sprawdzenie refleksu, koordynacji wzrokowo ruchowej i koncentracji uwagi.
Stereometr - nowoczesne urządzenie do diagnostyki różnicowania przestrzennego (stereoskopii), a także ostrości widzenia.

Wirometr - urządzenie stacjonarne do pomiaru różnic prędkości wirujących tarcz.
Noctoskop - wszechstronny aparat do diagnostyki właściwości receptora wzrokowego . Umożliwia kompletne badanie sprawności percepcji wzrokowej w warunkach ograniczonego doświetlenia, a także po naświetleniu światłem białym.
Tablice Popelreutera - zestaw 3 tablic wraz z arkuszami testowymi do testu Poppelreutera, służącego do pomiaru koncentracji oraz podzielności uwagi.
MCR - urządzenie pozwalające określić próg reakcji na bodźce wzrokowe i słuchowe.